Kon-Takt 3 Konrollarbeiten Lehrerhandbuch

 Documents

 376 views
of 112
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
Kon-Takt 3 könyvhöz tanári kézikönyv
Share
Tags
Transcript
  NEMZEDÉKEK TUDÁSA TANKÖNYVKIADÓ ã  BUDAPEST Dóczy KatalinTanári kézikönyv KON-TAKT 3  Felelős szerkesztő: Prekup IldikóIllusztrációk: Jécsai ZoltánFedélterv: Korda Ágnes© Dóczy Katalin, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt., 2013ISBN 978-963-19-7681-6Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.a Sanoma companywww.ntk.huVevőszolgálat: info@ntk.hu Telefon: 06 80 200 788A kiadásért felel: Kiss János Tamás vezérigazgatóRaktári szám: 56543/K/CDMűszaki igazgató: Babicsné Vasvári EtelkaMűszaki szerkesztő: Marcsek IldikóGrafikai szerkesztő: Görög IstvánnéTerjedelem: 14,42 (A/5) ívElső kiadás, 2013 Formakészítés: Artamira Galéria Kft., Szentendre  3 TARTALOM ELŐSZÓ ................................................................................................................. 4 ÉVES TANMENET ................................................................................................. 5 A LECKÉK FELDOLGOZÁSA .................................................................................. 8 TESZTEK A LECKÉKHEZ ........................................................................................ 29 FÜGGELÉK ............................................................................................................ 65  4 ELŐSZÓ Örömmel nyújtom át kollégáimnak a sikeres KON-TAKT sorozat 3. kötetéhez írott tanári kézikönyvet, amely reményeim szerint megkönnyíti munkájukat, és hozzájárul óráik érdekesebbé, eredményesebbé tételéhez. Olyan fénymásolható játékokat, gyakorló és a tudást elmélyítő feladatlapokat tartalmaz a tanári kézikönyv, amelyek szervesen kapcsolódnak a tananyag lexikális és nyelvtani elemeihez, tárgyalt témáihoz. Gyakorló tanárként magam is kipróbáltam és felhasználtam ezeket a kiegészítő anyagokat. Tapasztalataim szerint a diákok szívesen dolgoznak velük, különösen, ha játékos vagy versenyszerű elemeket is tartalmaznak. Érdemes rájuk időt szánni, mert az eredmény garantált.Minden leckéhez tartozik egy-egy ellenőrző teszt. A feladatsorok felölelik az újonnan elsajátított szókincset és nyelvtant. Az egyértelmű pontozás garantálja az objektív osztályozás lehetőségét. Ily módon a tesztek megbízható képet nyújtanak a tananyag elsajátításának fokáról tanárnak és diáknak egyaránt. Mindannyian tapasztalhattuk napi munkánk során, hogy mind a páros, mind a csoportos munka milyen hasznos és eredményes. Érdekesebbé és hatékonyabbá tehetjük az órai munkát, ha élünk a kiválasztás játékos lehetőségeivel, mert az új partner akár jobb, akár gyengébb a másik tanulónál, mindig kihívást jelent. Történhet a pár- vagy csoportalkotás születési dátum, házszám, vezetéknév vagy keresztnév ábécérendje alapján, sorsolás és még nagyon sok egyéb szempont szerint. A tanulók hálásak a változatosságért és a játékos izgalomért, és ezt kreatív munkával viszonozzák. Az internet beláthatatlanul sok lehetőséget teremtett a nyelvoktatás és nyelvtanulás számára. Számtalan kép, szöveg, dal, illetve adat tölthető le a világhálóról. Szinte minden diákunk járatos ennek véghezvitelében, megbízhatjuk őket egy-egy dal, szöveg vagy videó letöltésével és prezentálásával. Érdemes ezzel a lehetőséggel élni, hiszen a fiatalok számára az internet mára hétköznapi életük természetes információforrásává vált. Mi tanárok sem elégedhetünk meg csak a tankönyv és a munkafüzet használatával.Végezetül köszönetet mondok két kedves kollégámnak: Pogáts Ferencnek és Hazay Istvánnak, akik e könyv megírásához értékes szakmai segítséget nyújtottak.  Jó munkát kíván Dóczy Katalin
Related Search
We Need Your Support
Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

Thanks to everyone for your continued support.

No, Thanks