30032018 stad gent smartphonevideo

 Social Media

 6 views
of 69
All materials on our website are shared by users. If you have any questions about copyright issues, please report us to resolve them. We are always happy to assist you.
Description
1. FILMEN EN MONTEREN MET SMARTPHONE 2. I LIKE MEDIA: COLLECTIEF VAN FREELANCE TRAINERS MET PASSIE VOOR DIGITALE MEDIA Wie ben ik? 3. 1. MOJO 2. KRACHT VAN SMARTPHONE…
Share
Transcript
 • 1. FILMEN EN MONTEREN MET SMARTPHONE
 • 2. I LIKE MEDIA: COLLECTIEF VAN FREELANCE TRAINERS MET PASSIE VOOR DIGITALE MEDIA Wie ben ik?
 • 3. 1. MOJO 2. KRACHT VAN SMARTPHONE VIDEO 3. BEELDGRAMMATICA 4. WAT IS EEN GOED BEELD? 5. FILMTECHNIEKEN EN HULPMIDDELEN 6. SCRIPT OF STORYBOARD 7. HULPMIDDELEN 8. OPDRACHT Deel 1
 • 4. ‣ smartphonevideo ‣ belevingscommunicatie over je activiteiten: kort sfeerverslag, behind-the-scenes ‣ niet inzetten voor alle doeleinden: grotere verhalen of producties ‣ vraag advies/ondersteuning bij de communicatiedienst: Ilse.Devroe@stad.gent Videostrategie van Stad Gent
 • 5. Principes van online video
 • 6. • aandacht pakken in het begin • grijp je kijker met het meest opvallende beeld, dan de insteek, en dan het verhaal • korte video, mensen kijken meestal mobiel • tekstanimatie op beeld: helder en eenvoudig
 • 7. MOJO MOBILE JOURNALISM 1
 • 8. “mobile newsroom in your pocket”
 • 9. KRACHT VAN SMARTPHONE VIDEO 2
 • 10. https://www.youtube.com/watch?v=fQ8XYxdnG9s
 • 11. BEELDGRAMMATICA 3
 • 12. ‣ Video = beeldsequenties ‣ Beeldsequentie = een opeenvolging van beelden ‣ Een beeld = 3 seconden
 • 13. DRIE-SHOT SEQUENTIE = combinatie van een totaal, medium en close shot ‣ totaal shot: volledige actie in beeld ‣ waar vindt de actie plaats? ‣ medium shot: hoe we de wereld zien ‣ wie is het? ‣ close shot: intiem, details
 • 14. Oefening 1
 • 15. VIJF-SHOT SEQUENTIE sequentie van totaal-, medium- en close-shot in combinatie met andere perspectieven. Een klassiek voorbeeld: goo.gl/h5shSe
 • 16. 1. een close up van de handen 2. een close up van de pen 3. een medium shot van zowel het gezicht van de schrijver als de pen 4. een ruim shot met ook de omgeving in beeld 5. extra snijshot: wees creatief Oefening 2 iemand is een brief aan het schrijven:
 • 17. Oefening 3
 • 18. WAT IS EEN GOED BEELD? 4
 • 19. Rule of thirds
 • 20. FILMTECHNIEKEN 5
 • 21. ‣ scherpe beelden ‣ focus op het onderwerp ‣ stabiele beelden ‣ handen geklemd op de borst ‣ tripod ‣ slow motion als je stapt ‣ heldere beelden ‣ exposure-functie
 • 22. ‣ zoom ‣ doe het niet :-) ‣ verplaats je dichter naar het onderwerp toe ‣ pannen ‣ vermijd het zonder gebruik van een hulpmiddel (tripod)
 • 23. ‣ audio ‣ ga dichtbij je onderwerp staan ‣ extra applicatie: voice recorder pro
 • 24. HULPMIDDELEN 7
 • 25. ‣ Selfie stick ‣ VideoMIC me ‣ Joby Tripod ‣ smartphone lenzen
 • 26. SCRIPT EN STORYBOARD 6
 • 27. Verhaal = logische opeenvolging van ACTIES Actie = logische opeenvolging van BEELDEN
 • 28. ‣ Vat het verhaal in één zin samen = baseline ‣ Welke acties zijn relevant voor mijn verhaal? ‣ Welke shots heb ik nodig? ‣ Wat is de conclusie van het verhaal: eindbeeld?
 • 29. OPDRACHT 8
 • 30. JE SMARTPHONE FILMKLAAS MAKEN 1
 • 31. ‣ Een video-opname = max.15”, uitz. overzichtsbeeld ‣ 3” blijft over in montage!
 • 32. Groepje van twee personen ‣ Schrijf een scriptje • baseline • verhaallijn: begin, midden eind • vraag eerst feedback! ‣ taakverdeling • personage • mobiele reporter ‣ 1u
 • 33. 1. CONTINUÏTEIT 2. BEELDEN MONTEREN 3. IMOVIE OF POWERDIRECTOR Deel 2
 • 34. CONTINUÏTEIT 1
 • 35. ‣ wat klopt niet?
 • 36. BEELDEN MONTEREN 2
 • 37. Actie = logische volgorde van beelden ‣ totaal shot: volledige actie in beeld ‣ medium shot = snijbeeld 1 ‣ close shot = snijbeeld 2
 • 38. TOTAAL BEELD = ACTIE 1 SNIJBEELD = MEDIUM SHOTSNIJBEELD = CLOSE BEELD
 • 39. Verhaal = logische opeenvolging van acties ‣ actie 1: totaal beeld + snijbeelden ‣ actie 2: totaal beeld + snijbeelden ACTIE 1 = TOTAALBEELD SNIJBEELD = MEDIUM SHOT SNIJBEELD = CLOSE BEELD ACTIE 2: TOTAALBEELD SNIJBEELD = MEDIUM SHOT SNIJBEELD = CLOSE BEELD
 • 40. I MOVIE OF POWERDIRECTOR 11
 • 41. Verhaal Actie begin persoon neemt vuile tas uit de goot midden eind
 • 42. ➡OPEN ➡NIEUW PROJECT/FILM ➡MEDIA SELECTEREN ➡MAAK FILM ➡BEELDEN OP ORDE PLAATSEN ➡BEELDEN INKORTEN, SPLITSEN INDIEN NODIG ➡OVERGANGEN MAKEN, FADE OF HARDE CUT ➡MOGELIJKHEID OM BEELD TE DUPLICEREN /TE VERWIJDEREN BIJ AANKLIKKEN ➡FILTER TOEVOEGEN ➡TEKSTANIMATIE ➡AUDIO LOSKOPPELEN ➡+ VOOR TOEVOEGINGEN (VOICE OVER, AUDIO, GELUIDSEFFECTEN, ETC.) ➡CAMERA ➡VIDEO https://www.youtube.com/watch?v=V4Sd80roEfw
 • 43. BEELDOVERGANG ‣ Harde cut: meest gebruikte techniek ‣ ruim —> close ‣ setting 1 —> setting 2 ‣ Perspectief verleggen: personage kijk naar beker —> close beker ‣ Fade ‣ pauze ‣ overgang tussen twee acties
 • 44. ‣ Titelanimatie: overdrijf niet! ‣ begin van je montage ‣ extra informatie op snijbeelden ‣ centraal of omlaag ‣ Filter ‣ stemming: warm of koud
 • 45. ‣ Muziek ‣ stemming of boodschap versterken ‣ plak je montage niet vol ‣ quotes van personages ‘naakt’ houden ‣ werkt goed onder voice-over ‣ Voice-over of audio opname
 • 46. OPDRACHT 12
 • 47. ‣ Maak een basismontage ‣ begin, midden eind ‣ titelanimatie ‣ achtergrondmuziek ‣ Verlies je niet in toeters en bellen aan effecten
 • 48. ‣ Feedback ‣ begin, midden eind? ‣ titelanimatie? ‣ achtergrondmuziek? ‣ Overgangen? ‣ continuiteit?
 • 49. EXTRA TOOLS 13
 • 50. ‣ power director ‣ https://www.youtube.com/watch?v=V4Sd80roEfw ‣ imovie ‣ https://www.youtube.com/watch?v=9sOxojlWTao Online Tutorial
 • 51. Gratis muziekbibliotheek
 • 52. Betalende muziekbibliotheek: 25 euro/stuk
 • 53. 6 montagetools met grafische sjablonen http://custo.be/nl/content/zelf-video-maken
 • 54. https://medium.com/cookiesclub/geen-fan-van-ondertitels-maken-de-ot-tool-van-youtube-is-wat-je-z Ondertitelen via Youtube
 • 55. https://www.lifewire.com/best-free-video-editing-software-programs-4128924 Montage op desktop of laptop
 • 56. Stuur je vragen naar job@ilikemedia.be Deze presentatie vind je ook op www.slideshare.net/ilikemedia “Just create awesome content for people” Abonneer je op onze nieuwsbrief www.ilikemedia.be/nieuwsbrief Volg ons op Facebook www.facebook.com/ilikemedia.be
 • Related Search
  We Need Your Support
  Thank you for visiting our website and your interest in our free products and services. We are nonprofit website to share and download documents. To the running of this website, we need your help to support us.

  Thanks to everyone for your continued support.

  No, Thanks